El “boletín de la Escuela Moderna”

El ‘BOLETÍN DE LA ESCUELA MODERNA’, UN EXEMPLE ANARCOMAÇÒNIC 

EDITAT A BARCELONA ENTRE OCTUBRE DE 1901 i JULIOL DE 1909  

El 30 d’octubre de 1901 surt a Barcelona el primer número de la publicació mensual anarcomaçònica Boletín de la Escuela Moderna. Enseñanza científica y racional. Va ser el portaveu de l’Escola Moderna del pedagog anarquista i Estima Gà.·. Francesc Ferrer i Guàrdia. Fou dirigida per l’Estimat Gà.·. Anselmo Lorenzo Asperilla i després pel lerrouxista i Estimat Gà.·. Joan Colominas Maseras, casat amb María de los Ángeles Villafranca los Arcos, pedagoga i cunyada del Gà.·. Francesc Ferrer i Guàrdia.  

Aquesta revista, que tingué una àmplia difusió entre les escoles racionalistes i els cercles lliurepensadors i llibertaris no solament a la Península i també a Europa i Amèrica, es publicà fins a l’1 de juliol de 1909 –quan hi hagué la vaga general revolucionària d’aquell més, la Setmana Roja de Glòria Proletària, dita «Setmana Tràgica»– amb només una única interrupció d’un any (entre juny de 1906 i juliol de 1907), suspensió relacionada amb el primer processament del Gà.·. Ferrer i Guàrdia.

En total, en les dues èpoques, aquest butlletí publicà 62 números i només es deixà de publicar amb l’esclat de l’anomenada «Setmana Tràgica» (finals de juliol de 1909) i l’afusellament del Molt Estimat Gà.·. Ferrer i Guàrdia (Montjuïc, 13 d’octubre de 1909).

Llevat de ressenyes de les conferències dominicals realitzades a l’Escola Moderna o de les activitats i visites escolars, a les quals s’afegiren breus notícies postil·lades, aquest butlletí no tingué caràcter informatiu. Gran part del seu contingut recollia articles d’opinió sobre temes educatius i didàctics, encarregats per la redacció o recollits de publicacions estrangeres. Els seus autors realitzaren una mena de crítica de la pedagogia d’aleshores i una anàlisi de les experiències contemporànies –escoles «école pour la vie et par la vie» de l’Estimat Gà.·. Ovide Decroly, que s’havia iniciat en la Francmaçoneria en 1902 («Ecole de l’Ermitage» a Brussel·les, en 1907); orfenat «La Ruche» de l’Estimat Gà.·. Sébastien Faure; la casa d’orfes de Cempuis (Oise,  Alts de França) dirigida per l’Estimat Gà.·. Paul Robin, etc.–, convertint aquesta publicació en una síntesi de les idees pedagògiques més radicalment avançades del moment.

Aquest butlletí testimonia perfectament com l’Escola Moderna presentava el coneixement racional enfrontat a la superstició religiosa i principalment inquietuds anarcomaçòniques i republicanes laiques i de lliure pensament.

Hi trobem articles dels Estimats GG.·. Anselmo Lorenzo, Sébastien Faure, Frances Ferrer i Guàrdia, Joan Colominas Maseras, Odón de Buen, Élisée Reclus i Paul Robin. També d’autors com Charles Albert, Dunstano Cancellieri, Rogelio Columbié, Maurice Dubois, J.-F. Elslander, Ella Ergen, Henri Roorda van Eysinga, Leopoldina Bonnard, Jean Grave, Clémence Jacquinet, Ellen Key, Hubert Lagardelle, Odette Laguerre, Charles Letourneau, Martínez Vargas, Yves Michel, Alejandra Myrial, Simeone Poltawsky, E. Vaillant, Georges Yvetot, etc. 

A més d’aquests butlletí, les «Publicaciones de la Escuela Moderna» editaren nombrosos manuals pedagògics i fulletons diversos de propaganda anarquista, antimilitarista, laica i anticlerical.

Planxa sobre les agressions feixistes

25 nov. a las 19:29
 A  L.·. G.·. D.·. L.·. G.·. R.·. U.·. 
L.·. I.·. F.·.

 

Planxa aprovada en la Tinguda de la Resp.·. L.·. M. A. Bakunin, núm.1, de la Gran Lògia de Pirene (G.·.L.·.D.·.P.·.), a l’Or.·. de Barcelona, celebrada el dimecres 21 de novembre de l’any 6018 de la V.·. L.·. 

Davant les agressions neofranquistes d’aquestes darreres setmanes, en especial a l’entorn del 20-N de Franco i José Antonio, contra locals de forces sobiranistes catalanes, com el partit dels Comuns, i independentistes (CUP, ERC i PDeCAT) i entitats, com Òmnium Cultural, ANC, Ateneu La Sèquia (Manresa), Ateneu La Iaia (Hospitalet de Llobregat), entre altres, la nit del dimarts 20 al dimecres 21 de novembre, així com dins la mesquita i en la seu de Càritas a Torroella de Montgrí, durant la nit del dilluns, 19 de novembre, al dimarts, 20 de novembre, a més dels continuats atacs contra estelades i llaços grocs, els quals complementen aquets darrers fets, la Resp.·. L.·. M. A. Bakunin,  núm.1, de la Gran Lògia de Pirene (G.·.L.·.D.·.P.·.), a l’Or.·. de Barcelona, en el decurs de la Tinguda celebrada el dimecres 21 de novembre de l’any 6018 de la V.·. L.·., manifesta la seva condemna enèrgica en nom de la Llibertat, la Igualtat, la Fraternitat, la Tolerància i la Solidaritat, ja que tots aquests fets afecten al pensament i a l’acció diària de la Francmaçoneria Universal. 

A l’Or.·. de Barcelona, 21 de novembre de 2018 de l’Era Profana

El Gà.·.  V.·. M.·.  J. Roux

El Gà.·. Orador  N. Makhno

El Secretari G.·. S.·.  G. de Belibasta

 

[https://granlogiapirene.org/