Neix a Barcelona l’Obediència Mixta Gran lògia de Pirene el 10 de gener de 2014

Neix a l’Or.·. de Barcelona l’Obediència Mixta Gran Lògia de Pirene (G.·.L.·.D.·.P.·.) el 10 de gener de 2014 (era vulgar)  

El 10 de gener de 2014, era vulgar, neix a l’Or.·. de Barcelona l’Obediència Mixta Gran Lògia de Pirene (G.·.L.·.D.·.P.·.), amb vocació dels Països Catalans i fonamentada en l’edificació del lliure pensament vers l’humanisme llibertari de transformació i l’harmonia entre l’espècie humana amb els sistemes naturals i els éssers vius.  

Des del dia 6 de desembre de l’any 2020, era vulgar, l’Obediència pertany a la Unió Maçònica Universal del Ritu Modern (UMURM).  

La G.·. L.·. D.·. P.·. queda integrada al conjunt de Potències Maçòniques Internacionals de Ritu Modern o Francès, que configuren la UMURM, després de set anys de Treballs constructius, extensos i intensius a les Valls de Barcelona, Baix Llobregat i Alt Empordà, darrerament condicionats per la seguretat sanitària a causa de la pandèmia de la coronavirus-19, cosa que no impedeix en diversos contactes maçònics en territoris dels Països Catalans per construir en un futur Resp.·. Triangles i Resp.·. Lògies.    

Deixa un comentari